Huisvestingsvergunning Den Haag

Verplicht voor middel dure huurwoningen

Per 1 juli 2019 is de ‘Huisvestingsverordening Den Haag 2019 – 2023’ in werking getreden. Het belangrijkste aspect is dat huurder in sommige gevallen een huisvestigingsvergunning moet aanvragen als deze een particuliere woning gaat huren onder de 185 punten. Het Haagse stadsbestuur wil met deze maatregelen de crisis op de woningmarkt beteugelen. Wat gaat er veranderen?

Een huisvestingsvergunning, wat is dat? Dat is een vergunning die een nieuwe huurder moet aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst met deze vergunning of de woning past bij het inkomen van de huurder.

Is deze vergunning nodig voor elke huurwoning? Nee, het gaat om sociale- en middel dure huurwoningen met een aanvangshuurprijs tot en met € 950,- per maand (prijspeil juli 2019). Ook is er een vergunning nodig als de woning 185 punten of minder heeft volgens het woningwaarderingsstelsel.

Het Woningwaarderingsstelsel? Dit is een systeem waarbij de maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van punten voor bijvoorbeeld oppervlakte van een woning en het aantal ruimtes. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huurprijs mag zijn. Van belang is dat de vergunningsplicht voor middel dure huurwoningen niet betekent dat ook de huurprijs gereguleerd wordt. Dit geldt voor woningen tussen de 145 en 185 punten.

Bij woningen onder de 145 punten kan huurder om huurprijsaanpassing bij de huurcommissie vragen. De huurprijs voor middel dure huurwoningen blijft dus vrij overeen te komen ondanks dat wel een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd.

En voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 737,14 per maand (tot 145 punten)? Ook dan moet de huurder een vergunning aanvragen.

Even terug naar die woningen tussen de € 737,14 en € 950,- per maand, welk inkomen 'past' daarbij? De gemeente heeft het jaarinkomen voor deze woningen vastgesteld op maximaal € 58.583,- bij een eenpersoonshuishouden en maximaal € 68.583,- bij een meerpersoonshuishouden. Als een huurder meer verdient, moet deze dus op zoek naar een andere woning (die meer dan 185 punten telt).

Geldt de vergunningsplicht ook voor bestaande huurders? Nee, het is alleen bedoeld voor huurders die vanaf 1 juli 2019 een huurovereenkomst tekenen.

Wat zijn de gevolgen als deze wet niet nageleefd wordt door huurder en verhuurder? Het is niet toegestaan om een middel dure huurwoning in gebruik te nemen of te geven zonder huisvestingsvergunning. Dat betekent dat de huisvestingsvergunning in beginsel moet zijn verleend voor de eerste ingebruikname. De termijn voor vergunningverlening bedraagt acht weken, welke termijn eenmalig met vier weken kan worden verlengd. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen beboet worden bij overtreding van dit verbod. Voor de huurder bedraagt de boete € 410,-, voor de particuliere verhuurder € 5.000,- en voor de professionele verhuurder € 10.000,-

Betekent dit dat de huurder pas zijn intrek kan nemen in de nieuwe woning als de vergunning is verleend? Wij zijn van mening dat als de huurder aan de inkomenseis voldoet en er geen andere reden te bedenken is waarom de vergunning niet verleend zou worden, de huurder tijdens de aanvraagperiode van de vergunning de woning al kan bewonen.

Een nieuwe initiatie, hoe brengen we de nieuwe regels in praktijk?

Aangezien het inkomen leidend is zullen we in een vroeg stadium het inkomen moeten toetsen. Bij nieuwe initiaties voor Den Haag is het dus raadzaam om een pro-forma loonstrook en/of werkgeversverklaring aan de makelaar aan te leveren in aanvulling op de persoonlijke voorkeuren.

Verdient de klant (evt. samen met partner) meer dan de aangegeven bovengrens, dan zullen ze enkel aanspraak kunnen maken op woningen die meer dan 185 punten tellen. Dit zal voor een zeker deel van de nieuwe internationals betekenen dat ze door de nieuwe regels substantieel meer budget voor de huisvesting zullen moeten uittrekken. Het is raadzaam om opdrachtgevers te adviseren rekening te houden met de inkomensgrenzen en voor de initiële periode van de arbeidsovereenkomst in sommige gevallen een lager loon aan te bieden omdat dit per saldo gunstiger zal zijn.

Een vergunning aanvragen, hoe werkt dat?

Het aanvragen van een vergunning kan via DigiD (https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm) of in persoon bij de gemeente. De eerste praktijk berichten geven aan dat een digitale aanvraag doorgaans sneller wordt verwerkt (2-3 weken), een aanvraag direct bij de gemeente blijkt ongeveer 3-4 weken te duren. Meer informatie over de huisvestingsvergunning kunt u lezen op de website (www.denhaag.nl) van de gemeente Den Haag.

Indien u vragen heeft kunt u even bellen met ons kantoor op 070 204 1122 of mailen naar info@verraexpathomeservices.com

Met vriendelijke groet,
VERRA Expat Home Services B.V.